Klinika Galena > Staff Members > Ginekologia > lek. med. Dominik Wójtowicz

lek. med. Dominik Wójtowicz

Tytuł zawodowy, ukończone uczelnie

 • lekarz medycyny
 • specjalizacja: w trakcie specjalizacji ginekolog- położnik
 • absolwent ŚUM w Katowicach oraz Uniwersytetu Medycznego w Debreczynie (Węgry) jako stypendysta programu Erasmus
 • młodszy asystent na Oddziale Klinicznym Położnictwa i Ginekologii w Rudzie Śląskiej (oddział III stopnia referencyjności)
 • wykładowca na kursach praktycznych z zakresu diagnostyki prenatalnej Śląskiej Szkoły Ultrasonografii

 

Publikacje naukowe

Autor i współautor publikacji medycznych w czasopismach branżowych dotyczących diagnostyki USG w położnictwie i ginekologii: Ginekologia Polska, Forum Położnictwa i Ginekologii.

Staże zagraniczne

 • Staż z zakresu diagnostyki prenatalnej w Fetal Medicine Foundation w Londynie pod kierunkiem prof. K. H. Nicolaidesa, King’s College Hospital, Harris Birthright Research Centre, Londyn
 • Staż z zakresu ginekologii I położnictwa w Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Florencja, Włochy (stypendium IFMSA-Poland SCOPE)
 • Staż z zakresu chirurgi ogólnej w The Royal Infirmary, HPB and UGI Team, The University of Edinburgh Edynburg, Szkocja

 

Staże krajowe (indywidualne)

 • Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM, Poznań, ul. Polna
 • Szpital Kliniczny UM, Warszawa, ul. Karowa
 • Szpital Bielański, Warszawa, ul. Cegłowska
 • I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, Warszawa, pl. Starynkiewicza
 • NZOZ Genom, Ruda Śląska
 • Centrum Leczenia Niepłodności Parens, al. 29 Listopada, Kraków

 

Certyfikaty i umiejętności z zakresu USG:

 • Certyfikaty i zaliczony audyt Fetal Medicine Foundation z zakresu USG w 11-13+6 tyg. ciąży (NT, NB, TV, DV, PE, Doppler Ultrasound, Cervical Assessment)
 • Certyfikat Fetal Medicine Foundation z zakresu USG w 20-22 tyg. ciąży
 • Certyfikat IOTA (International Ovarian Tumor Analysis) z zakresu oceny guzów jajnika
 • Certyfikat podstawowy Sekcji USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i certyfikaty szczegółowe (z zakresu badań prenatalnych, oceny serca płodu i badań dopplerowskich)
 • Certyfikat umiejętności z zakresu USG w ginekologii i położnictwie Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii

 

Certyfikaty i umiejętności z zakresu kolposkopii:

 • Certyfikat umiejętności kolposkopowych Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patologii Szyjki Macicy członka Europejskiej Federacji Kolposkopii

 

Szkolenia z zakresu laparoskopii:

 • 22th Kongres ESGE 2013 – Berlin, Niemcy
 • 24th Kongres ESGE 2015 – Budapeszt, Węgry
 • Akademia Laparoskopii Ginekologicznej – cadaver workshop – Warszawa
 • Warsztaty praktyczne z zakresu ginekologii operacyjnej – Ruda Śląska
 • Warsztaty praktyczne z zakresu laparoskopii – Piaseczno

 

Członkostwo w organizacjach naukowych

 • Członek ISUOG (International Society of Utrasound in Obstetrics and Gyneacology)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Sekcji USG PTG
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii
 • Członek Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patologii Szyjki Macicy

 

Kursy i kongresy USG zagraniczne

 • “Intensive course on fetal echocardiography and craniofacial anomalies: new diagnostic tools” (ISUOG) – Berlin, Niemcy
 • 18th International Symposium and Workshop “Doppler Ultrasound in the Fetal Examination (From Basics to State of the Art)” (ISUOG, DEGUM, ӦGUM) –  Lech, Austria
 • 12th “World Congress in Fetal Medicine 2013” (FMF) – Marbella, Hiszpania
 • “Advances in Fetal Medicine Course 2013” (FMF) – Londyn, UK
 • „24th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2014” (ISUOG) – Barcelona, Hiszpania
 • 14th “World Congress in Fetal Medicine” (FMF) – Kreta, Grecja
 • „Advances in Fetal Medicine Course 2015” (FMF) – Londyn, UK
 • „26th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2016” (ISUOG) – Rzym, Włochy

 

Kursy USG krajowe

 • „Fetal Malformations” (ISUOG) – Toruń
 • „Maternal – Fetal Hemodynamics” (ISOUG) – Toruń
 • „Difficult Questions – Advances” (FMF) – Sopot
 • „3D/4D VISUS” (Vienna International School of 3D UltraSonography) –  Kraków
 • „Maternal-Fetal Symposium” –  Warszawa
 • „Praktyczna Ultrasonografia w ginekologii I położnictwie” – Zakopane
 • „Postępy w ultrasonografii prenatalnej” –  Warszawa
 • „Warsztaty praktyczne i kurs z zakresu diagnostyki prenatalnej, badań dopplerowskich i echokardiografii płodowej” – Ustroń/Cieszyn
 • „Warsztaty praktyczne i kurs z zakresu badań dopplerowskich” –  Poznań
 • „Wady rozwojowe płodu – prenatalna diagnostyka USG i postępowanie” –  Warszawa
 • „Echokardiografia płodu” – Rzeszów
 • „Ultrasonografia w położnictwie i ginekologii” – Wisła
 • „Doppler w ginekologii i położnictwie” – Pisz
 • „Kardiologia płodu” – Pisz
 • „Postawy fizyczne USG i technik dopplerowskich” – Warszawa
 • „Wady płodu, diagnostyka prenatalna, doppler w położnictwie, badanie serca płodu – kurs doskonalący” – Sieniawa
 • „Diagnostyka usg w ginekologii i położnictwie” – Zamość
 • „Warsztaty praktyczne i kurs z zakresu badań USG w ginekologii” – Poznań
 • „Diagnostyka ultrasonograficzna w niepłodności, onkologii ginekologicznej i uroginekologii” – Poznań
 • „Ultrasonografia 2/3D w nowoczesnej diagnostyce ginekologiczno-położniczej” – Poznań

 

Inne kursy, warsztaty i kongresy zagraniczne i krajowe

 • „Diagnostyka uroginekologiczna w codziennej praktyce ginekologicznej” – Kraków
 • „Jak rozpoznawać niewspółmierność porodową” – Kraków
 • „Praktyczne aspekty stosowania pessarów” – Kraków
 • „Diagnozowanie zakażeń pochwy” – Kraków
 • „Kardiotokografia praktyczna” – Kraków
 • „Postępowanie w przypadku dystocji barkowej” – Kraków
 • „Karmienie piersią” – Katowice
 • „Ginekologia – standardy postępowania” – Katowice
 • „Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego” – Łódź, Katowice
 • „Krajowe Spotkanie Ginekologów i Położników” – Toruń
 • „Uniwersytet Zdrowia Kobiety” – Katowice, Kraków
 • „Kurs kolposkopii dla zaawansowanych” – Kraków
 • „Zebrania naukowo-szkoleniowe Oddziału Śląskiego PTG” – Katowice
 • „Program Szkoleniowy Implanon NXT” – Cieszyn
 • „Kongres Nasza Ginekologia” – Warszawa
 • „Kongres Praktyczna Ginekologia i Położnictwa” – Kraków
 • „Kongres Ginekologii po Dyplomie” – Warszawa
 • „Szkoła onkologii ginekologicznej” – Kielce
 • „Kongres Stany Nagłe w ginekologii i położnictwie” – Ossa
 • „Zaawansowane zabiegi reanimacyjne” – Kraków